Ang Makabagong Bobo

0

Posted by Whang | Posted in , , , , , , , , | Posted on Martes, Setyembre 16, 2008

Modernong panahon
Modernong mundo
Modernong bobo
Nawa'y ikaw na ang huli
Subalit imposible...
-
Oo. Isa ka sa mga makabagong hunghang
ng bagong henerasyon.
-
Ikaw na biniyayaan ng talino
Talinong ginamit mo sa panlalamang
Talinong ginamit mo sa maling pamamaraan
-
Ikaw na may maraming alam
subalit nagtatanga - tangahan
-
Ikaw na nakapag -aral at nagkamit ng titulo
subalit sa landas ng kamalian nagtungo
-
Ikaw na higit na may alam kung ano ang di wasto
subalit ang di wasto'y siya mong ginagawa
-
Ikaw na ang paninindigan
ay ipinagpalit sa pera
-
Ikaw na kusang naglagay ng piring sa iyong mga mata
upang maitago ang katotohanan
sa sarili at sa iba
-
Ikaw na naglabas ng armas at sandata
upang makamit at mapanatili
ang kapayapaang asam ng bawat isa
-
Ikaw na matatag at maprinsipyo
subalit sa sariling kasinungalinga'y naniniwala na
-
Marami ang sa iyo'y sawa na
Magsawa ka na rin sana
At kung hindi man,
sana'y iyong maalala
ang mga simpleng turo noong elementarya...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...